Frivillighetssentralen 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak 126/07, 23.10.07

Retningslinjene for Frivillighetssentralen er vedtekne i kommunestyresak 73/96.

Styret er samansett av ein folkevald representant (tidlegare oppnemnd av formannskapet), helse- og sosialsjefen, kultursjefen og tre representantar frå dei frivillige.

Funksjonstida fylgjer valperioden.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling, å velje kommunen sin representant til styret for Frivillighetssentralen.

Som Klepp kommune sin representant til styret for Klepp Frivillighetssentral:
 

Medlem


Sæbø, Arne - V 

Varamedlem


Olsen, Siri Øksnevad - Frp 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/23/2008 av Wigdis B. Detlie