Heimevernsnemnd 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.2007 sak 86/07

Lov om heimevernet av 17. juli 1953 nr 28 med seinare endringar seinast 01.06.79, og føresegner gitt ved kgl.res. 19. desember 1980, pkt. 22.

I kvar kommune skal det vera ei heimevernsnemnd på 3 medlemmer.

Kommunestyret skal velja 2 medlemmer med like mange varamedlemmer.

Lensmannen oppnemner den 3. medlemmen i nemnda. I tillegg har områdesjefen møteplikt og møterett.

Begge kjønn skal vera representerte i nemnda.

Nemnda vel sjølv leiar og sekretær.

Valet fylgjer den kommunale valperioden.

---------------------------------------------------

Formann/sekretær for nemnda:
Lensmann Hans Kyllingstad, Postboks 51, 4358 Kleppe
Telefon 51786652/97185236

 

 
 

Medlemmer


Rosland, Brigt - Frp
Grude, Åslaug Å. - Sp 

Varamedlemmer


Reve, Ingrid - V
Meling, Gisle - SV 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide