Plan- og byggjenemnd 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyre sak nr 57/07, 01.10.07

 

Instruks for kommunale byggtiltak, jf k.sak 6/98 og sak 4/98 i plan og byggjenemnda.

Det vert synt til kommunestyresak 5/03 - nemndstruktur etter kommunevalet 2003 og kommunestyresak om politisk organisering 2007 - 2011.

Kommunestyret skal velja 5 medlemmer med varamedlemmer for den kommunale valperioden.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn. Om valet blir fremja som forholdsval, skal kvar liste innehalda namn på minst 40 % frå begge kjønn.

Ordførar, rådmann og kommunalsjef frå brukaretaten har rett til å delta i nemnda sine møte.

Sekretariatet er lagt til lokal utvikling, som har det faglege ansvaret for gjennomføringa av byggjetiltaka.Leiar


Madland, Arne - Frp 

Nestleiar


Aanestad, Asbjørn - Sp 

Medlemmer


Aartun, Marta - H
Aabrekk, Magne - Krf
Seldal, Kate Helen - A 

Varamedlemmer


Friestad, Jan Egil - H
Ellefsen, Geir Erik - A
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Reve, Ingrid - V  


5 medlemmer:5 varamedlemmer -
Felles varamannsliste:
 

Arne Madland -frp
Marta Aartun -h
Magne Aabrekk -krf
Kate Helen Seldal -a
Asbjørn Aanestad -sp


Leiar:
Arne Madland -frp


Nestleiar:
Asbjørn Aanestad –sp
 
  1. Jan Egil Friestad -h
  2. Geir Erik Ellefsen -a
  3. Siri Øksnevad Olsen -frp
  4. Ingrid Reve -v
  5. Øystein Bloch Johnsen -a   


   

   

  Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


  Ansvarlig redaktør:


  Wigdis B. Detlie


  Sist oppdatert:

  04/22/2010 av Karin S Vereide