Jæren Industripartner AS 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 80/07

Vedtekter for Jæren Industripartner AS datert 18.08.1998 § 6.

Jæren Industripartner AS sitt styre består av 1 medlem frå kvar av kommunane Klepp, Time og Hå, ein frå næringslivet, ein frå brukarane og ein frå dei tilsette.

Styret skal ha 6 medlemmer med personlege varamedlemmer som blir valde av generalforsamlinga for 2 år. Generalforsamlinga vel leiar av styret kvart år.

Dagleg leiar er sekretær for styret.

Klepp kommune skal ha ein medlem med varamedlem i styret. Det er generalforsamlinga i Jæren Industripartner A/S som vel medlemmer og varamedlemmer.
 

Medlem


Lea, Elfin - H 

Varamedlem


Hovland, Torbjørn - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie