Klepp Idrettsråd 2007-2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak 128/07, 23.10.07

Klepp idrettsråd er fellesorgan for idrettslaga i kommunen, og styret for idrettsrådet er valt av idrettslaga. I fleire periodar har Klepp kommune hatt ein representant med møte- og talerett i Idrettsrådet, valt av hovudutvalet for lokal utvikling. (Kultur- og miljøstyret fram til 2003.)

Det har vore eit ønskje frå idrettsrådet at kommunen skal oppnemne ein representant, for å sikre best mogeleg kontakt mellom idrettsrådet og kommunen.

Den som har vore valt har ikkje stemmerett i idrettsrådet.

Valet gjeld for valperioden.

Som Klepp kommune sin representant i Idrettsrådet:
 

Medlem:


Aartun, Marta - H 

Varamedlem:


Harbo, Leif - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/23/2008 av Wigdis B. Detlie