Arbeidsmiljøutval 01.01.10 - 31.12.11
Beskrivelse:

Leiaroppgåva i AMU skal skifta mellom arbeidsgjevarsida og arbeidstakarsida med 2 år kvar.

Frå 01.01.10 skal det for ein periode på 2 år veljast ny leiar og nestleiar frå arbeidsgjevarsida. Periodene er samanfallande med valperiode for verneombod som er frå 01.01.10. til 31.12.11.

Arbeidsmiljøutvalet har eit arbeidsutvalet med følgjande samensetting:

  • leiar for AMU
  • ein fra den part som ikkje har leiaren
  • Sekretæren i AMU

Arbeidsgjevar sin representant i arbeidsutvalet for AMU:
Rådmann Svein Tore Åtland
Nestleiar Trond Roy Pedersen
Representant frå Bedriftshelsetenesta, HMS - Vest deltek med talerett

Hovudverneombud: Turid HorpestadLeiar


Åtland, Svein Tore 

Nestleiar


Pedersen, Trond Roy 

Medlemmer


Johansen, Viggo
Strand, Kåre
Bøen, Kåre Inge
Tremlett, Lisbeth
Bakken, Tor Harald
Laland, Åsa Irene
Vikanes, Randi Håland 

Varamedlemmer


Jan Arvid Børnes
Åse Kyllingstad Hatteland
Frank Bjørnø
Nina Bolme Steinsholt
Else M. Paulsen
Tønnes Årstad 
Medlemmer:Varamedlemmer:
Svein Tore Åtland - leiar
Trond Roy Pedersen - nestleiar
Viggo Johansen - økonomisjef
Jan Arvid Børnes - sentraladministrasjonen
Åse k. Hatteland - skule og barnehage
Lisbeth Tremlett - Utdanningsforbundet
Tor Harald Bakken - LU/Klepphallen
Mette J. Monge - Utdanningsforbundet
Kåre Strand - kommunalsjef LU Frank Bjørnø - Plansjef LU
Kåre Inge Bøen - kommunalsjef S/HNina Bolme Steinsholt - Avd.leiar heimetenesten H/S
Åsa Irene Laland - DeltaElse Maudal Paulsen - Delta
Randi Håland Vikanes - Fagforbundet?- Fagforbundet
Elisabeth Hjelmseth - NsfMargunn Vintervold - FO
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

10/07/2010 av Wigdis B. Detlie