Brannvesenet Sør- Rogaland IKS 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 78/07

Klepp kommunestyre behandla sak om oppretting av nytt felles brann- og feiarvesen for Sør-Rogaland den 07. april 2003, sak 20/03, og valde 1 representant med vararepresentant i kommmunestyremøte 16.2.04 sak 11/04.

Deltakarkommunane skal oppnemne medlemmer til representantskapet og funksjonstida følgjer valperioden.

Ifølge selskapsavtale er talet på medlemmer i representantskapet 16, og talet på styremedlemmer er 7. Representantskapet vel 4 styremedlemmer, dei øvrige 3 styremedlemmene skal veljast av og blant dei tilsette i selskapet.

Klepp kommune skal velja 1 medlem med 1 varamedlem til representantskapet.
 

Medlem


Wiig, Andreas - Sp 

Varamedlem


Skartland, Kåre - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie