Klepp Kyrkjelege Fellesråd 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.2007 sak 87/07

Lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 nr 31, § 12.

I kyrkjelova heiter det m.a. i § 29 : "Kirkelig tilsette og ombud og lærer ved teknologisk fakultet skal være medlem av Den norske kirke. Departementet kan dispensere fra kravet når særlige grunner tilsier det.

Kommunens representant går inn som ordinært medlem av fellesrådet, og må følgelig være medlem av Den norske kirke."

Klepp kommune vel 1 medlem med personleg varamedlem til Klepp kyrkjelege fellesråd.

Valet fylgjer valperioden.

Ved tidlegare val er medlemmen blitt valt blant medlemmene av formannskapet, dette er ikkje lovfesta.
 

Medlem


Kraggerud, Hilde - Sp 

Varamedlem


Refsnes, Jan Egil - Frp 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie