Hovudutval for skule og barnehage 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyre 01.10.2007 sak nr 56/07
Alice Kvalvågnes Gjerde -frp har fått fritak jf kommunestyresak 7/09.
Ny medlem Nina Fosse -frp, ny varamedlem Asle Tjøtta -frp, jf kommunestyresak 9/09.

Marianne Houen Gåsland -frp har fått fritak jf. kommunestyresak 08/09. Ny varamedlem Rita Charlotte Thu -frp, jf  kommunestyresak 10/09.

Kommuneloven av 25.09.92 nr 107 og lovendringar av 01.03.97, 01.07.99 og 15.12.06.
Lov om grunnskulen av 13 juni 1969 nr 24.
Lov om barnehager av 5. mai 1995 nr 19.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 endring av nemndstrukturen etter kommunevalet 2003.

"Hovudutvalet for levekår får funksjonane som tidlegare låg til helse- og sosialstyret og opplæringsstyret. I tillegg får utvalet funksjonen som innkvarteringsstyre og tilflyttingsnemnd."

Kommunestyret har i sak 67/06 vedteke fylgjande politiske organisering for 2007-2011:

 1. Hovudutval for levekår blir lagt ned.
 2. Det blir oppretta eit hovudutval for helse og omsorg med 9 medlemmer.
 3. Det blir oppretta eit hovudutval for skule og barnehage med 9 medlemmer.
 4. Klientutvalet blir valt slik:

  Hovudutvalet for helse og omsorg vel 4 medlemmer inklusive leiar og nestleiar, og varamedlemmer blant sine medlemmer og varamedlemmer, og hovudutval for skule og barnehage vel ein medlem og varamedlem mellom sine medlemmer og varamedlemmer.

 5. Ein ber om at fullmaktene til hovudutvala blir gjennomgått og tilpassa den nye organiseringa.
 6. Ein ber rådmannen leggja fram ei sak om godtgjersle til dei folkevalde gjeldande frå oktober 2007.

Kommunestyret har i sak 15/03 vedteke delegasjon/avgjerdsrett for etat for skule og barnehage.

Kommunestyret skal velja 9 medlemmer med varamedlemmer for den kommunale valperioden. Minst ein medlem bør vera medlem av formannskapet.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Kommunestyret vel leiar og nestleiar.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn. Om valet blir framja som forholdsval, skal kvar liste innehalda namn på minst 40 % frå begge kjønn.

Politikarar som er tilsette i Klepp kommune bør ikkje vera medlem av det hovudutvalet som eigen arbeidsplass høyrer inn under.

Hovudutvalet har innstillingsrett til kommunestyret i ei rekkje saker.Leiar


Søyland, Solfrid Guddal - H 

Nestleiar


Erga, Einar - A 

Medlemmer


Øksnevad, Reidar - H
Friestad, Jan Egil - H
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Fosse, Nina - Frp
Bøen, Torill Steinvoll - Krf
Ree, Tron - V
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp 

Varamedlemmer


Kleppe, Karl - H
Vatne, Frode - H
Braut, Karl Hans - H
Tjøtta, Asle - Frp
Eriksen, Geir Rune - Frp
Melstokkå, Torhild H. - SV
Lande, Hilde-Gunn - Krf
Salte, Trygve - Krf
Sæbø, Arne - V
Skadsem, Reidunn Oline - V
Ellefsen, Geir Erik - A
Eimstad, Maria Tjaum - A
Edland, Jofrid - A
Grødeland, Anne Karin - Sp
Håland, Bjørn - Sp
Thu, Rita Charlotte - Frp 
9 medlemmer:18 varamedlemmer:
Høyre:


Solfrid Guddal Søyland -h
Reidar Øksnevad -h
Jan Egil Friestad -h

 


Fremskrittspartiet:


Jan Egil Øksnevad -frp
Nina Fosse -frp


Kristelig Folkeparti:


Torill Bøen -krfVenstre:


Tron Ree -v


Arbeiderpartiet:


Einar Erga -aSenterpartiet:


Solbjørg Tveit Wiig -sp

Leiar:


Solfrid Guddal Søyland -h


Nestleiar:


Einar Erga -a
Vara Høyre:
  1. Karl Kleppe -h
  2. Frode Vatne -h
  3. Karl Hans Braut -h
  4. Marit Stiegler -h
  5. Siv Tyldum Bruvik -h  Vara Fremskrittspartiet:
   1. Asle Tjøtta -frp
   2. Rita Charlotte Thu -frp
   3. Geir Rune Eriksen -frp   Vara Kristelig Folkeparti:
    1. Torhild Melstokkå -sv
    2. Hilde-Gunn Lande -krf
    3. Trygve Salte -krf    Vara Venstre:
     1. Arne Sæbø -v
     2. Reidunn Oline Skadsem -v     Vara Arbeiderpartiet:
      1. Geir Erik Ellefsen -a
      2. Maria Tjaum Eimstad -a
      3. Jofrid Edland -a      Vara Senterpartiet:
       1. Anne Karin Grødeland -sp
       2. Bjørn Håland -sp

        
       Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


       Ansvarlig redaktør:


       Wigdis B. Detlie


       Sist oppdatert:

       04/22/2010 av Karin S Vereide