Forhandlingsutval 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 01.10.07 sak 52/07:

Det vert synt til kommunestyresakene 22/95, 80/95, 5/03 og 67/06.

Forhandlingsutvalet er eit underutval av administrasjonsutvalet og skal bestå av tre politisk valde medlemmer med varamedlemmer.

Val av varamedlemmer, § 16 nr 1, ein kan velgja eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti/gruppe sine medlemmer med eit tillegg av to.

Begge kjønn skal vera representerte i utvalet.

Leiar og nestleiar i administrasjonsutvalet utgjer to av desse.

Personal- og organisasjonssjefen er sekretær for nemnda.

Valet fylgjer valperioden.

 

 Leiar


Hovland, Torbjørn - Krf 

Nestleiar


Rolfsen, Sigmund - A 

Medlemmer


Nese, Ane Mari Braut - H 

Varamedlemmer


Sele, Gislaug Søyland - Krf
Kraggerud, Hilde - Sp
Søyland, Solfrid Guddal - H 
3 medlemmer:3 personlege varamedlemmer:
Leiar:Torbjørn Hovland -krf

Nestleiar: Sigmund Rolfsen -a
Medlem:Ane Mari Braut Nese -h
For Torbjørn Hovland -krf:
Gislaug Søyland Sele -krf

For Sigmund Rolfsen -a:
Hilde Kraggerud -sp

For Ane Mari Braut Nese -h
Solfrid Guddal Søyland -h
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie