Samarbeidsutval - skular og barnehagar 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyre 01.10.2007 sak nr 56/07, hovudutval for skule og barnehage 5/07
Alice Kvalvågnes Gjerde -frp har fått fritak jf kommunestyresak 7/09
Ny medlem Nina Fosse -frp, kommunestyresak 9/09

Nina Fosse vart vald inn som medlem i samarbeidsutvalet i Tu skule og driftsstyre i Tu barnehage, hovudutval for skule og barnehage 17/09,
og i samarbeidsutvalet i Steingarden barnehage og varamedlem i Vasshus skule og barnehage og Orre barnehage, hovudutval for skule og barnehage 20/10

Hovudutval for skule og barnehage sak 5/07:

I samsvar med lov om opplæring § 11.1 og lov om barnehagar § 4 må Hovudutval for skule og barnehage velja medlemmer til samarbeidsutvala for skular og barnehagar.

 
 

Medlemmer i samarbeidsutvala:


Øksnevad, Reidar - H
Erga, Einar - A
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp
Søyland, Solfrid Guddal - H
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Ree, Tron - V
Bøen, Torill Steinvoll - Krf
Friestad, Jan Egil - H
Fosse, Nina - Frp

 Medlem:Varamedlem:
Bore skuleReidar Øksnevad -hEinar Erga -a
Engelsvoll skule og barnehageEinar Erga -aReidar Øksnevad -h
Horpestad skule og barnehageSolbjørg T. Wiig -spSolfrid Guddal Søyland -h
Kleppe skuleSolfrid Guddal Søyland -hSolbjørg T. Wiig -sp
Tu skule og barnehageNina Fosse -frpJan Egil Øksnevad -frp
Vasshus skule og barnehageJan Egil Øksnevad -frpNina Fosse -frp
Orre skuleTron Ree -vSolfrid Guddal Søyland -h
Orstad skuleSolfrid Guddal Søyland -hTron Ree -v
Bore ungdomsskuleReidar Øksnevad -hJan Egil Friestad -h
Klepp ungdomsskuleJan Egil Friestad -hReidar Øksnevad -h
Bore barnehageTron Ree -vSolfrid Guddal Søyland -h
Klepp familie- og FriluftsbarnehageSolfrid Guddal Søyland -hTron Ree -v
Lyngmarka barnehageTorill S. Bøen -krfSolbjørg T. Wiig -sp
Orstad naturbarnehageSolbjørg T. Wiig -spTorill S. Bøen -krf
Orre barnehageEinar Erga -aNina Fosse -frp
Steingarden barnehageNina Fosse -frpEinar Erga -a
Storhaug barnehageJan Egil Øksnevad -frpJan Egil Friestad -h
Sørhellet barnehageJan Egil Friestad -hJan Egil Øksnevad -frp
Øksnevad barnehage/
Borsheim barnehage
Reidar Øksnevad -hTorill S. Bøen -krf
Klepp kulturskuleTorill S. Bøen -krfReidar Øksnevad -h
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

05/03/2010 av Karin S Vereide