Jæren Friluftsråd 2007 - 2011
Beskrivelse:

Helge Braut –h er falt frå og tidlegare valde varamedlemmer rykker opp.

Nytt medlem Siri Øksnevad Olsen –frp. Kommunestyresak 42/11, 20.06.11

 

Vedtektene for Jæren Friluftsråd er vedtekne i årsmøtet 22. mars 2001.

Organisasjonen vart stifta 16.mars 1950. Jæren Friluftsråd er eit regionalt samarbeidsorgan som består av kommunane Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Time, Hå og Klepp.

Klepp kommunestyre skal velja 3 medlemmer med upersonlege varamedlemmer til representantskapet (årsmøtet) i Jæren Friluftsråd. Valet gjeld for den kommunale valperioden.

Representantskapet vel sjølv leiar og nestleiar kvart år. Representantskapet vel styret.

Begge kjønn skal vera representerte i representantskapet.

Valet gjeld til: 2011

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling å velje kommunen sine representantar til årsmøtet i friluftsrådet. Kommunestyret sa og at hovudutvalet kan delegere til rådmannen å peike ut kommunen sine representantar.
 

Medlemmer


Sæbø, Arne - V
Hauge, Elisabeth - Krf
Olsen, Siri Øksnevad - Frp 

Varamedlemmer


Øksnevad, Reidar - H
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp 
 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/16/2011 av Karin S Vereide