Lyse Energi AS - Bedriftsforsamling 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 83/07

Lyse Energi AS er eit interkommunalt energiverk som består av fylgjande 16 kommunar:

Stavanger, Sandnes, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, Eigersund, Strand, Rennesøy, Hjelmeland, Gjesdal, Finnøy, Lund, Bjerkreim og Kvitsøy.

Selskapet si bedriftsforsamling skal bestå av 66 medlemmer med personlege varamedlemmer.

Av desse skal aksjonærane oppnemna 44 medlemmer med varamedlemmer, jf § 10.

Klepp kommune skal velja 2 representantar med varamedlemmer til bedriftsforsamling i Lyse Energi AS.

Begge kjønn må vera representerte både blant medlemmer og varamedlemmer.

Valet fylgjer den kommunale valperioden.
 

Medlemmer


Lea, Elfin - H
Rolfsen, Sigmund - A 

Varamedlemmer


Thu, Rita Charlotte - Frp
Kraggerud, Hilde - Sp 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide