Kommunestyret 2007 - 2011
Beskrivelse:

 

Helge Braut –h er falt frå og partiets 1.vara Arnfinn Braut rykker opp som kommunestyremedlem. Dei neste varamedlemmene i partiet rykker opp i den nummerorden dei er valde. Jf kommunelova § 16 punkt 2. Kommunestyresak 42/11, 20.06.11

 

Kommunestyret er det øvste kommunale organ og treff vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegasjonsreglement.

 

Kommunelova kapitel 2. Dei kommunale og fylkeskommunale organ.

Reglement for kommunestyre k sak 64/03Ordførar


Lea, Elfin - H 

Varaordførar


Hovland, Torbjørn - Krf 

Medlemmer


Nese, Ane Mari Braut - H
Søyland, Solfrid Guddal - H
Øksnevad, Reidar - H
Aartun, Marta - H
Friestad, Jan Egil - H
Erga, Eli Sola - H
Braut, Arnfinn - H
Thu, Rita Charlotte - Frp
Madland, Arne - Frp
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Rosland, Brigt - Frp
Rasmussen, Torunn Austdal - Frp
Refsnes, Jan Egil - Frp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Skartland, Kåre - Krf
Harbo, Leif - Krf
Hauge, Elisabeth - Krf
Friestad, Anne Jorunn D - V
Ree, Tron - V
Rolfsen, Sigmund - A
Grude, Edith - A
Erga, Einar - A
Grude, Karl E. - A
Kraggerud, Hilde - Sp
Wiig, Andreas - Sp
Aanestad, Asbjørn - Sp
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp
Steen, Hanne-Lill - Sv 

Varamedlemmer


Karl Kleppe
Olav Røysland
Torstein Skretting
Frode Vatne
Odd Særheim
Tore Ellingsen
Karl Hans Braut
Magne Hodne
Kurt Wiig
Sven Ree
Asle Tjøtta
Tor Jostein Gudmestad
Alice Kvalvågnes Gjerde
Nina Fosse
Kjartan Bore
Tom Ove Øksnevad
Marta Brunes
Geir Rune Eriksen
Frode Sande
Jarle Gjerde
Magne Aabrekk
Torill Steinvoll Bøen
Ragnar Ege
Knut Sigmund Lende
Trygve Salte
Tor Einar Kverme
Hilde-Gunn Lande
Kjell Knutsen
Arne Sæbø
Ingrid Reve
Reidunn Oline Skadsem
Jarle Braut
Arne Løvoll
Geir Erik Ellefsen
Margrethe Lilleland
Maria Tjaum Eimstad
Bodil Byrkjedal
Kate Helen Seldal
Jofrid Edland
Margaret Knudsen
Arild Børge Skjæveland
Unni J Skadsem
Åslaug Å. Grude
Anne Karin Grødeland
Jan Harald Damsgård
Bjørn Håland
Årstein Orstad
Torhild H. Melstokkå
Gisle Meling
Mari Heien
Karl Fjogstad 
 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/16/2011 av Karin S Vereide