Administrasjonsutval 2007 - 2011
Beskrivelse:

Helge Braut –h er falt frå og dei neste varamedlemmene i partiet rykker opp i den nummerorden dei er valde. Jf kommunelova § 16 punkt 2. Kommunestyresak 42/11, 20.06.11

Ksak 51/07 01.10.07:

Kommunestyret har vedteke at administrasjonsutvalet er personidentisk med formannskapet, men det kan veljast eigen leiar og nestleiar.
Det skal veljast eitt administrasjonsutval som skal bestå av totalt 13 medlemmer med varamedlemmer.

Dei tilsette sine fagforeningar, inkl. lærarorganisasjonane, skal velja fire av desse medlemmene med personlege varamedlemmer. For dei tilsette sine representantar er funksjonstida to år.Leder


Hovland, Torbjørn - Krf 

Nestleder


Rolfsen, Sigmund - A 

Medlemmer


Lea, Elfin - H
Nese, Ane Mari Braut - H
Søyland, Solfrid Guddal - H
Thu, Rita Charlotte - Frp
Madland, Arne - Frp
Kraggerud, Hilde - Sp
Friestad, Anne Jorunn D - V 

Varamedlemmer


Øksnevad, Reidar - H
Aartun, Marta - H
Erga, Eli Sola - H
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Rosland, Brigt - Frp
Rasmussen, Torunn Austdal - Frp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Sele, Gislaug Søyland - Krf
Skartland, Kåre - Krf
Ree, Tron - V
Grude, Edith - A
Erga, Einar - A
Wiig, Andreas - Sp
Aanestad, Asbjørn - Sp
Wiig, Solbjørg Tveit - Sp 
Medlemmer: Varamedlemmer:
Høyre:

Elfin Lea -h
Ane Mari Braut Nese -h
Solfrid Guddal Søyland -hFremskrittspartiet:

Rita Charlotte Thu -frp
Arne Madland -frpKristelig Folkeparti:


Torbjørn Hovland -krf


Venstre:


Anne Jorunn D. Friestad -v

Arbeiderpartiet:


Sigmund Rolfsen -a
Senterpartiet:


Hilde Kraggerud -sp

 

 

Tilsette sine representantar:
Ann Kristin Haga - Fagforbundet
Magne Hognestad - Utdanningsforbundet
Else M. Paulsen - Delta
Målfrid Braut - Norsk Sykepleierforbund (AF)
Vara Høyre:
  1. Reidar Øksnevad -h
  2. Marta Aartun -h
  3. Jan Egil Friestad -h
  4. Eli Sola Erga -h  Vara Fremskrittspartiet:
   1. Jan Egil Øksnevad -frp
   2. Brigt Rosland -frp
   3. Torunn Austdal Rasmussen -frp
   4. Siri Øksnevad Olsen -frp   Vara Kristelig Folkeparti:
    1. Gislaug Søyland Sele -krf
    2. Kåre Skartland -krf    Vara Venstre:
     1. Tron Ree -v     Vara Arbeiderpartiet:
      1. Edith Grude -a
      2. Einar Erga -a      Vara Senterpartiet:
       1. Andreas Wiig -sp
       2. Asbjørn Aanestad -sp
       3. Solbjørg Tveit Wiig -sp

       Personlege vara for tilsette sine representantar:
       Tønnes Inge Årstad - Fagforbundet
       Lisbeth Tremlett - Utdanningsforbundet
       Åsa Irene Laland - Delta
       Kristian Harestad - NITO (AF)

       Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


       Ansvarlig redaktør:


       Wigdis B. Detlie


       Sist oppdatert:

       08/16/2011 av Karin S Vereide