Kommunestyreprotokoll 2007-2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.2007 sak 88/07

Reglementet for Klepp kommunestyre § 21 vedtatt i kommunestyremøte den 29.04.1996, sak 48, og i medhald av kommunelova av 25. september 1992 § 39 nr 1.

Kommunestyret skal velja 3 medlemmer blant kommunestyremedlemmene til å skriva under kommunestyreprotokollen for den kommunale valperioden.

Begge kjønn skal vera representerte mellom dei 3 som blir valde.

Ordførar og varaordførar har vore blant dei valde.
 

Medlemmer


Lea, Elfin - H
Hovland, Torbjørn - Krf
Friestad, Anne Jorunn D - V

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide