Klepp Sparebank - forstanderskap 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyret 12.11.07 sak 81/07

Lov om Sparebanker av 24. mai 1961 nr 1 og endringslov av 10. juni 1977 nr 59.
Jf vedtektene for Klepp Sparebank, vedtatt ved kgl.res. 21. september 1923.

Klepp kommunestyre skal velja 8 representantar til forstanderskapet og 4 varamedlemmer for den kommunale valperioden.

Det er krav om minst 40 % representasjon av kvart kjønn.
 

Medlemmer


Thu, Rita Charlotte - Frp
Rasmussen, Torunn Austdal - Frp
Erga, Eli Sola - H
Øksnevad, Reidar - H
Grude, Edith - A
Steen, Hanne-Lill - Sv
Aanestad, Asbjørn - Sp
Harbo, Leif - Krf 

Varamedlemmer


Friestad, Jan Egil - H
Grude, Åslaug Å. - Sp
Ree, Tron - V
Hauge, Elisabeth - Krf 

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/22/2008 av Wigdis B. Detlie