Kommunenes Sentralforbund - KS Fylke 2007 - 2011
Beskrivelse:

Kommunestyre 01.10.07 sak 58/07

Lov om Kommunenes Sentralforbund av 22.-24. mai 1978, med endringar 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1994, 1996, 1998, jf § 14.

Jf kommunelova § 17. Kommunestyret skal på det konstituerande møtet, innan utgangen av oktober, velja tre medlemmer og varamedlemmer for den kommunale valperioden.

Ordføraren bør veljast som medlem av fylkeskretsen, jf § 14.

Det er krav om at begge kjønn skal vera representerte.

KS ber om at varamedlemmene vert valde etter same reglar som for val av formannskap - med eit antal varamedlemmer som tilsvarer kvart parti sine antal medlemmer med tillegg av to.
 

Medlemmer


Lea, Elfin - H
Madland, Arne - Frp
Steen, Hanne-Lill - Sv 

Varamedlemmer


Hovland, Torbjørn - Krf
Thu, Rita Charlotte - Frp
Kraggerud, Hilde - Sp 

Kommunestyre 01.10.07 sak 58/07

3 medlemmer:3 varamedlemmer -
Felles varamannsliste:
Elfin Lea -h
Arne Madland -frp
Hanne-Lill Steen -sv
1. Torbjørn Hovland -krf
2. Rita Charlotte Thu -frp
3. Hilde Kraggerud -sp
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

04/22/2010 av Karin S Vereide