Rogaland Arboret 2007 - 2011
Beskrivelse:

Jf vedtekter for Rogaland Arboret vedtatt i representantskapsmøte 20. mars 1975, sist revidert 23. april 2001.

Stiftelsen Rogaland Arboret har representantskap med fylgjande samansetning:

Rogaland fylke 2 medlemmer, Stavanger kommune 3 medlemmer, Sandnes kommune 3 medlemmer og 1 medlem frå kvar av kommunane Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

I tillegg kjem 1 medlem frå kvar av 6 faglege organisasjonar, jf vedtektene i § 2.

I k.sak 5/03 av 10.02.03 fekk rådmannen fullmakt til å peike ut Klepp kommune sin medlem og varamedlem.

For valperioden 2007 - 2011 har rådmannen i fullmaktsvedtak 80/07 datert 08.10.07 peika ut:
 

Medlem


Vestvik, Kirsten Olafsrud 

Varamedlem


Barkve, Atle 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/25/2008 av Wigdis B. Detlie