Jærvassdraget 2007 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling sak 122/07, 23.10.08

Styringsgruppa for Aksjon Jærvassdrag består av ein representant (med personleg vararepresentant) frå kvar av dei 6 deltakarkommunane: Sandnes, Sola, Time, Hå, Gjesdal og Klepp.

I tillegg skal fylkeskommunen velja 4 folkevalde representantar. Rogaland fylkeskommune er sekretariat for gruppa.

Alle aktuelle vassdrag må liggja innanfor ein av dei 6 deltakarkommunane.

Kommunestyret vedtok i sak 5/03 å delegere til Hovudutval for lokal utvikling å velje kommunen sin representant (og vararepresentant). Kommunestyret sa og at hovudutvalet kan delegere til rådmannen å peike ut kommunen sine representantar.

Klepp kommune sin representant i styringsgruppa for Aksjon Jærvassdrag for 2007 - 11:
 

Medlem


Madland, Arne - Frp 

Varamedlem


Skartland, Kåre - Krf 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

07/23/2008 av Wigdis B. Detlie