Folkefjøs Jæren - styringsgruppe 2008 - 2011
Beskrivelse:

Hovudutval for lokal utvikling 26.08.08, sak 92/08

Hovudutval for lokal utvikling vedtok i møte 10. juni 2008 å bidra til prosjektet folkefjøset på Jæren.

I brev frå prosjektet datert 16. juli 2008 blir det oppmode om oppnemning av medlem til styringsgruppa. Klepp skal oppnemne eigen representant i styringsgruppa, med bakgrunn i at Klepp er ein stor og viktig landbrukskommune i området.

Klepp kommune sin representant i styringsgruppa for folkefjøset på Jæren:
 

Medlem


Harbo, Leif - Krf

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

09/02/2008 av Wigdis B. Detlie