4. Politisk\1. Styre/råd/utvalg
Styre/råd/utvalgLederEkstern
Finans Kommunestyret 2003 - 2007Elfin LeaGlobus
Finans Formannskapet 2003 - 2007Elfin LeaGlobus
Finans Administrasjonsutval 2003 - 2007Håvard ErgaGlobus
Finans Hovudutval for levekår 2003 - 2007Livar SalteGlobus
Finans Hovudutval for lokal utvikling 2003 - 2007Arild Børge SkjævelandGlobus
Finans Arbeidsmiljøutval 01.01.04 - 31.12.05Ivar Undheim
Finans Arbeidsutval AMU 01.01.2004-31.12.2005
Finans Attføringsutval
Finans Barna sin representant i plansakerGlobus
Finans BeredskapsrådGlobus
Finans Brannvesenet Sør- Rogaland IKSGlobus
Finans Distriktsrevisjonsstyret 2003 - 2007Globus
Finans Dyrevernsnemnd 2004 - 2008Globus
Finans Forhandlingsutval 2003 - 2007Håvard ErgaGlobus
Finans Forliksråd 2004 - 2008Ole I. BoreGlobus
Finans Frivillighetssentralen 2003 - 2007
Finans Gruppeleiarar i partia
Finans Heimevernsnemnd 2003 - 2007Globus
Finans Interkommunalt arkiv 2004-2007
Finans Interkommunalt vann, avløps- og renovasjonsverk 2003 - 2007Globus
Finans Jæren Friluftsråd 2003 - 2007Globus
Finans Jæren Industripartner AS 2003 - 2007Globus
Finans Jæren likningsnemnd 2003 - 2007Globus
Finans Jæren overlikningsnemnda 2003 - 2007Globus
Finans Jæren Produktutvikling 2003 - 2007Globus
Finans Jæren Symfoniorkester 2003 - 2007Globus
Finans Jærmuseet 2003 - 2007Globus
Finans Jærstrendene tilsynsutval 2003 - 2007Globus
Finans Jærvassdraget 2003 - 2007Globus
Finans Klagenemnd - formannskapet er klagenemndGlobus
Finans Klepp Boligstiftelse 2004-2007Globus
Finans Klepp Energi A/S 2003-2007Tor A BilstadGlobus
Finans Klepp Idrettsråd 2003-2007Globus
Finans Klepp Kyrkjelege Fellesråd 2003 - 2007Globus
Finans Klepp Musikkråd 2003-2007Globus
Finans Klepp Sparebank - forstanderskap 2003 - 2007Globus
Finans Klientutval 2003 - 2007Jan-Harald DamsgårdGlobus
Finans Kommunenes Sentralforbund - KS Fylke 2003 - 2007Globus
Finans Kommunestyreprotokoll 2003-2007
Finans Konfliktråd 2003 - 2007Globus
Finans Kontrollutval - ølsal og skjenking 2003 - 2007Torbjørn HovlandGlobus
Finans Kontrollutval 2003 - 2007Hanne Lill SteenGlobus
Finans Leiarane i partia
Finans Lyefjell avlastingsheim 2004 - 2007
Finans Lyse Energi AS - Bedriftsforsamling 2003 - 2007
Finans Meddommarar - Fagkunnige domsmenn 2004-2008
Finans Meddommarar - Jordskifteutval 2004-2008
Finans Meddommarar - Jæren Tingrett 2004-2008 - kvinner
Finans Meddommarar - Lagmannsretten 2004-2008 - kvinner
Finans Meddommarar - Lagmannsretten 2004-2008 - menn
Finans Meddommarar - Jæren Tingrett 2004-2008 - menn
Finans Merkeloven - tilsynsmann
Finans Nedlagde nemnder/ overført anna organ - styre- råd og utval 2003
Finans Nord-Jæren bompengeselskap 2003-2007
Finans Oppvekst/SLT 2003-2007 - styringsgruppeElfin Lea
Finans Ordførar - varaordførarElfin Lea
Finans Overformynderiet 2003 - 2007Globus
Finans Plan- og byggjenemnd 2003 - 2007Arne MadlandGlobus
Finans Reiselivsråd - Region Stavanger BA
Finans Rogaland Arboret 2004-2007
Finans Råd for funksjonshemmaSissel J. JohannesenGlobus
Finans Samarbeidsutval - skular og barnehagar 2003 - 2007
Finans Samrådingsnemnda for jærkommunane 2003 - 2007
Finans Seniorråd - valde politikarar 2003 - 2007 (tidlegare eldrerådet)Steinar HålandGlobus
Finans Skatteutvalet 2003 - 2007Arild Børge SkjævelandGlobus
Finans Skjønnsmenn til forpaktingsskjønn 2003-2007
Finans Sparebanken Rogaland - representantskap 2003 - 2008
Finans Stiftelsen Fredheim 2003 - 2007Globus
Finans Stiftinga Jæren Folkehøgskule 2003-2007Globus
Finans Sysselsettingstiltak 2004-2007 - styringsgruppeIvar Undheim
Finans Valstyre 2003 - 2007Elfin LeaGlobus
Finans Vinterlandbruksskulen på Jæren 2003 - 2007Globus