Forliksråd 2004 - 2008
Beskrivelse:

K.sak 86/03

 

Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet er nå endra. Frå 01.01.2006 vart forliksråda overført frå kommunane til staten.

 

Sekretær for forliksrådet:
Signe Marie Høie - tlf 51786666

Postadresse:
Klepp Lensmannskontor, tlf 51786655
Postboks 41
4358 Kleppe


Klepp lensmannskontor er nå sekretariat for forliksrådet. Dette medfører inga endring i forliksrådets status som ein av landets ordinære domstolar. Det skal fortsatt vera forlikssråd i kvar kommune, og skal fortsatt veljast av kommunestyret. Det administrative og økonomiske ansvar for forliksrådet som domstol er Justisdepartementet.

 

Forliksrådet er den lågaste lekken i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol. Hovudregelen er at sivile rettssaker vert behandla av forliksrådet før dei ev kan fremjast for heradsretten.Unntak: saker om ekteskap, skifte og barnefordeling,
saker om patent, varemerke o.l., saker om er avgjorde i Forbrukartvistutvalet
 Leiar


Bore, Ole I. 

Medlemmar


Skretting, Torstein
Grude, Edith Karin 

Varamedlemmer


Madland, Arne - Frp
Veivåg, Randi - Krf
Bore, Egil Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/30/2006 av Wigdis B. Detlie