Kontrollutval 2003 - 2007
Beskrivelse:
K.sak 54/03

Willy Ulvang -krf og Dag Starrfelt har i K sak 07/06 og Ksak 08/06 fått fritak frå sitt politiske verv.

Nye medlemmer: Inge B. Knoph -krf og Reidar B. Thu -a Jf
Ksak 09/06
Ny varamedlem: Magne Aabrekk -krf

Sekretariat for kontrollutvalet:
KPMG A/S v/Sigurd Østensen, tlf 52703777, mobil 90080922
Skjoldaveien 50, 5522 HAUGESUND
E-post:
sigurd.ostensen@kpmg.no

Revisor for Klepp kommune:
Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, tlf 51815600
Postboks 287 Forus, 4066 STAVANGER
Leiar


Steen, Hanne Lill - Sv 

Nestleiar


Nese, Aud Helene - H 

Medlemmar


Gjerde, Jarle - Frp
Knoph, Inge B. - Krf
Thu, Reidar B. - A 

Varamedlemmar


Grude, Åslaug Årsland - Sp
Meling, Lars Sigve - V
Aabrekk, Magne - Krf
Herigstad, Geir Arvid - Frp
Lima, Aud-Ingrid - H 

Konstellasjonen
SP, KRF, A, SV og V

Varamedl. - upersonleg:

1. Åslaug Årsland Grude – sp
2. Lars Sigve Meling –v
3. Magne Aabrekk- krf

FRP


Varamedlem:

Geir Arvid Herikstad

H


Varamedlem:

Aud Ingrid Lima


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer