Arbeidsmiljøutval 01.01.04 - 31.12.05
Beskrivelse:

Ksak 20/91 og 22/95
Arbeidsmiljøutv. sak 12/02
Arbeidsmiljøutv. sak 02/04

Arbeidsgjevar sin representant i arbeidsutvalet for AMU:
Rådmann Ivar Undheim
Representant frå Bedriftshelsetenesta, HMS - Vest deltek med talerett

Hovudverneombud: Turid Horpestad
Arbeidsmiljøutv. sak 24/03, 24.11.03Leiar


Undheim, Ivar 

Nestleiar


Strand, Kåre 

Medlemmer


Turid Horpestad
Lisbeth Tremlett
Trond Roy Pedersen
Kåre Inge Bøen
Viggo Johansen
Jan Arvid Børnes
Åsa Irene Laland
Ann Kristin Norheim
Målfrid Braut 

Varamedlemmer


Frank Bjørnø
Nina Bolme Steinsholt
Mette J. Monge
Ingunn Kleppe Ånestad
Randi Håland Vikanes
Margunn Vintervold
Åse Kyllingstad Hatteland 


Medlemmer:

Varamedlemmer:
Turid Horpestad - H/S -

Lisbeth Tremlett S/B -

 

Mette J. Monge - Utdanningsforbundet

Ivar Undheim - rådmann - leiar

Viggo Johansen - økonomisjef

Jan Arvid Børnes - sentraladministrasjonen

Trond Roy Pedersen - kommunalsjef S/B Åse k. Hatteland - skule og barnehage
Kåre Strand - kommunalsjef LU - nestleiar Frank Bjørnø - Plansjef LU
Kåre Inge Bøen - kommunalsjef S/H Nina Bolme Steinsholt - Avd.leiar heimetenesten H/S
Åsa Irene Laland - KFO Else Maudal Paulsen - KFO
Ann Kristin Norheim - Fagforbundet Randi Håland Vikanes - Fagforbundet
Målfrid Braut - NSF Margunn Vintervold - FO

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

09/26/2006 av Wigdis B. Detlie