Oppvekst/SLT 2003-2007 - styringsgruppe
Beskrivelse:
Ksak 5/03, 10.02.03

Styringsgruppa består av ordførar, hovudutvalsleiarane, rådmannen og kommunalsjefane.

Ulf Ludvigen, fritidssjef LU, er sekretær for gruppa

Representant frå lensmannen i Klepp: Hans Kyllingstad


Leder


Lea, Elfin - H 

Medlemmer


Salte, Livar - Krf
Skjæveland, Arild Børge - Sp
Undheim, Ivar
Bøen, Kåre Inge
Strand, Kåre
Pedersen, Trond Roy
Ludvigsen, Ulf


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer