Attføringsutval
Beskrivelse:

Formannskapet har i sak 421/87 vedteke å oppretta attføringsutval for tilsette i Klepp kommune.

Jf retningslinjer for bedriftsintern attføring vedteke i arbeidsmiljøutv. sak 21/94 og administrasjonsutv. sak 37/94.

Retningslinjene er justert i forhold til sentrale avtalar og inkluderande arbeidsliv (IA). Jf AMUsakene 16, 17, og 18/03, 22.09.03.

Attføringsutvalet er samansett slik:
Faste medlemmer: Personalkonsulenten, representant frå trygdekontoret og den tilsette saka gjeld med næraste leiar.
Hovudverneombod vert informert om alle sakene.


Sekretærfunksjonen for utvalet er knytta til personalkonsulent, Inger Marie Nese, tlf 9830, i sentraladministrasjonen.
 


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/30/2006 av Wigdis B. Detlie