Arbeidsutval AMU 01.01.2004-31.12.2005
Beskrivelse:

Det vert synt til sak 1/88 i arbeidsmiljøutvalet.
Arbeidsutvalet er samansett slik:

-Leiar av AMU - nestleiar er varamedlem
-1 medlem for den gruppa som ikkje har leiarvervet i AMU (varamedlem frå same gruppa).
-Sekretæren i AMU

 

 

 
 

Medlemmar


Undheim, Ivar
Horpestad, Turid
Børnes, Jan Arvid 

Varamedlemmer


Else Haugstad Sappy 


 


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/31/2004 av Wigdis B. Detlie