Nedlagde nemnder/ overført anna organ - styre- råd og utval 2003
Beskrivelse:
NEDLAGDE NEMNDER/OVERFØRT ANNA ORGAN - STYRE- RÅD OG UTVAL FRÅ 2003:

Namn:Nedlagd/funksjon overført anna organ:
Hovudutval for opplæringOverført Levekår - jfr ksak 5/03
Helse - og sosialstyreOverført Levekår - jfr. Ksak 5/03
Teknisk styreOverført Lokal utvikling - Jfr Ksak 5/03
Kultur- og miljøstyretOverført Lokal utvikling - Jfr Ksak 5/03
LandbruksstyretOverført Lokal utvikling - Jfr ksak 5/03
Nemnda for eldre bygningarOverført Lokal utvikling - Jfr ksak 5/03
KlagenemndFunksjonen som klagenemnd er lagt til formannskapet. Kommunestyret er klageorgan for vedtak fatta i formannskapet. Jfr Ksak 5/03
InnkavarteringsnemndOverført Levekår - jfr Ksak 5/03
TilflyttingsnemndOverført Levekår - jfr Ksak 5/03
Takstnemnd eigedomNedlagt etter vedtak i skattedir.
JærrådetOverført Rogaland fylkeskommune - jfr Ksak 31/03
Oppvekstkår - styringsgruppeNedlagt - funksjon overført styringsgruppe for oppvekst/SLT jfr Ksak 5/03
NæringsmiddeltilsynetOverført Det statlege Mattilsynet -jfr Ksak 10/04 – Mattilsynet i Rogaland, Postboks 383, 3281 Brummunddal
NEDLAGDE NEMNDER FRÅ 1999:

Namn:Nedlagd/funksjon overført anna organ
Fiskerinemnda
Klepp Boligstiftelse
Kollins legat
Orrevassdraget
Prestegardstilsynet
Vilt- og innlandsfiskenemnd
Overført fiskeridirektoratet
Delegert administrasjonen
Nedlagt
Nedlagt
Nedlagt
Overført lokal utvikling

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer