Merkeloven - tilsynsmann
Beskrivelse:
(Merking av fartøy)

Fiskerisjefen i Rogaland har i brev av 07.01.85 meldt frå at

Karl Egeland, Saltevegen 355, 4343 Orre, telefon 51 42 88 69 / 952 03 187

er tilsett som merkelovens tilsynsmann i Klepp frå 01.01.1985.

 
Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Ivar Undheim


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer