Vinterlandbruksskulen på Jæren 2003 - 2007
Beskrivelse:
Stiftelsen er sjølvstendig og sjølveigande, gjeldande frå 01.01.85, jf kommunestyresak 189/84.

Stiftarkommuane er: Bjerkreim, Gjesdal, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger.

Styret skal har 9 medlemmer med personlege varamedlemmer.

I k.sak 5/03 av 10.02.03 fekk rådmannen fullmakt til å peika ut Klepp kommune sin medlem og varamedlem for den kommunale valperioden.

Rektor er sekretær for styret.

Styret vel sjølv leiar og nestleiar for to år om gongen. 

Medlem


Grude, Odd Narve - Krf 

Varamedlem


Wiig, Andreas - Sp 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer