Leiarane i partia
Beskrivelse:

Klepp Arbeiderparti v/leiar Geir Erik Ellefsen, Lensmann Carlsensveg 55 4352 Kleppe

Klepp Kristelig Folkeparti v/Gislaug Søyland Sele, Selevegen 372 4354 Voll

Klepp Fremskrittsparti v/leiar Jarle Gjerde, Sørhagen 13 4340 Bryne

Klepp Høyre v/leiar Bjørn Sæstad, Liljevegen 8, 4352 Kleppe - epost: b.saestad@c2i.net

Klepp Senterparti v/leiar Anna Hilde Kraggerud, Kjelvene 20 4352 Kleppe

Klepp Venstre v/leiar Anne Jorunn D. Friestad, Lensmann Carlsensveg 84 4352 Kleppe

Klepp Sosialistisk Venstreparti v/leiar Hanne-Lill Steen, Jærvegen 1076 4352 Kleppe
 


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/10/2006 av Wigdis B. Detlie