Formannskapet 2003 - 2007
Beskrivelse:
K.sak 51/03

Reglement for Klepp formannskap

Marianne Hodne -sv fritatt frå sitt politiske verv frå 21.09.04. Jf K.sak 37/04
Tore Hatteland -sv valt som 2. vara for konstellasjonen sp, krf, a. sv og v.Ordførar


Lea, Elfin - H 

Varaordførar


Erga, Håvard - Frp 

Medlemmar


Bilstad, Tor A - Sp
Horpestad, Grete - Sp
Homme, Andrine Kallåk - Krf
Rolfsen, Sigmund - A
Thu, Ruth - A
Thu, Rita Charlotte - Frp
Søyland, Solfrid Guddal - H 

Varamedlemmar


Salte, Livar - Krf
Hatteland, Tore - Sv
Aanestad, Asbjørn - Sp
Refve, Jon Tore - Krf
Johannesen, Sissel J. - A
Friestad, Anne Jorunn Damsgård - V
Wiig, Andreas - Sp
Madland, Arne - Frp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Friestad, Ove - Frp
Refsnes, Jan Egil - Frp
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Braut, Helge - H
Nese, Ane Mari Braut - H
Friestad, Jan Egil - H
Pollestad, Georg - H
Kleppe, Kristian K. - H 
Konstellasjonen
SP, KRF, A, SV og V

Varamedl.: upersonlege

1. Livar Salte – krf
2. Tore Hatteland– sv
3. Asbjørn Aanestad – sp
4. Jon Tore Refve – krf
5. Sissel Johannesen – a
6. Anne Jorunn D. Friestad – v
7. Andreas Wiig – sp

FRP


Varamedlemmer:

1. Arne Madland
2. Gaute Egge
3. Siri Øksnevad Olsen
4. Ove Friestad
5. Jan Egil Refsnes
6. Jan Egil Øksnevad

H


Varamedlemmer:

1. Helge Braut
2. Ane Mari Braut Nese
3. Jan Egil Friestad
4. Georg Pollestad
5. Kristian K. Kleppe


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer