Beredskapsråd
Beskrivelse:
Kommunestyret har i k.sak 5/03 gitt rådmannen fullmakt til å peika ut kommunen sine representantar.

Formannskapet har i møtet 24.01.2002, sak 01/02 vedteke ein
Beredskapsplan for Klepp kommune.

Krisestaben

Medlemmer
Tlf arbeid direkte
Tlf privat
Mobiltlf
Rådmann Ivar Undheim
51 42 98 11
51 48 59 43
480 29808
Ordførar Elfin Lea
51 42 98 12
51 42 51 76
971 64 343
Beredskapsleiar Frank Bjørnø
51 42 97 51
51 48 29 80
959 78 120
Kommunalsjef Trond R. Pedersen
51 42 97 31
51 48 81 97
480 03210
Kommunalsjef Kåre Strand
51 42 9861
51 62 09 19
952 81530
Kommunalsjef Kåre Bøen
51 42 99 31
51 42 15 92
976 18713
Kommuneoverlege Rolf Bergseth
51 42 99 33
51 42 41 00
51 42 49 00
905 97782
Rådgjevar Svein Oftedal
51 42 98 16
51 62 73 65
Rådgjevar Brit Karlsen Ree
51 42 98 14
51 42 16 53
Rådmannen er leiar for det operative arbeidet.

Ordføraren er leiar for informasjonstenesta.

Kommunalsjefane har ansvar for koordinering og operativt arbeid innan eigen sektor.

Når rådet behandlar sivilforsvarssaker, tiltrer dessutan ein representant for dei tenestepliktige i sivilforsvaret:

Kjell Stangborli, Røysvegen 9, 4355 Kvernaland
tlf.: 51423888, mobil: 91770037, fax: 51424580,
e-post k
jell.stangborli@sensewave

 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer