Hovudutval for levekår 2003 - 2007
Beskrivelse:

K.sak 56/03

Reglement for hovudutvala i Klepp

Gaute Egge -frp fritatt frå sitt politiske verv frå 14.11.2004. Jf K.sak 42/05.
Brigt Rosland - frp valt som ny medlem. Jf
K.sak 43/05Leiar


Salte, Livar - Krf 

Nestleiar


Søyland, Solfrid Guddal - H 

Medlemmar


Hovland, Torbjørn - Krf
Aanestad, Asbjørn - Sp
Lilleland, Margrethe - A
Friestad, Anne Jorunn Damsgård - V
Melstokkå, Torhild Helen - Sv
Rosland, Brigt - Frp
Rasmussen, Torunn A. - Frp
Refsnes, Jan Egil - Frp
Pollestad, Georg - H 

Varamedlemmar


Erås, Inger - Sp
Knudsen, Margaret - A
Ree, Tron - V
Vestvik, Margret - Sv
Lauvskar, Marit Margrete - Krf
Horpestad, Grete - Sp
Møller, Njål - A
Aabrekk, Magne - Krf
Damsgård, Jan-Harald - Sp
Siqveland, Heidi - Frp
Brunes, Marta - Frp
Særheim, Odd - H
Braut, Arnfinn - H 


Konstellasjonen
SP, KRF, A, SV og V

Varamedl. - upersonlege prioritert rekkefylgje:

1. Inger Erås –sp
2. Margaret Knudsen –a
3. Tron Ree –v
4. Margret Vestvik –sv
5. Marit M. Lauvskar –krf
6. Grete Horpestad –sp
7. Njål Møller –a
8. Magne Aabrekk –krf
9. Jan Harald Damsgård –sp

FRP


Varamedl. -upersonlege prioritert rekkefylgje:

1. Heidi Siqveland
2. Marta Brunes

H


Varamedl. - personleg


Odd Særheim for Søyland
Arnfinn Braut for Pollestad


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

08/15/2006 av Wigdis B. Detlie