Forhandlingsutval 2003 - 2007
Beskrivelse:
K.sak 53/03

Marianne Hodne -sv fritatt frå sitt politiske verv frå 21.09.04. Jf K.sak 39/04
Tore Hatteland -sv valt som nytt varamedlem.Leiar


Erga, Håvard - Frp 

Nestleiar


Bilstad, Tor A - Sp 

Medlemmer


Homme, Andrine Kallåk - Krf 

Varamedlemmer


Thu, Rita Charlotte - Frp
Rolfsen, Sigmund - A
Hatteland, Tore - Sv 

Personlege varamedlemmer:

Medlem:
Håvard Erga –frp
Tor Audun Bilstad –sp
Andrine Kallåk Homme – krf
Varamedlem:
Rita Charlotte Thu –frp
Sigmund Rolfsen –a
Tore Hatteland -sv

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer