Samarbeidsutval - skular og barnehagar 2003 - 2007
Beskrivelse:
Medlemmar og varamedlemmar til skular og barnehagar :
Hovudutval for levekår,
sak 4 og 11/03

Skule/barnehage:Medlem:Varamedlem:
Bore skuleAnne Jorunn D. Friestad –v Torunn A. Rasmussen -frp
Engelsvoll skule og barnehageMargrethe Lilleland -aJan Egil Refsnes -frp
Horpestad skule og barnehageTorhild H. Melstokkå -svTorbjørn Hovland -krf
Kleppe skuleAsbjørn Aanestad -sp Anne Jorunn D. Friestad -v
Tu skule og barnehageSolfrid G. Søyland –hMargrethe Lilleland –a
Vasshus skule og barnehageGeorg Pollestad -hTorunn A. Rasmussen –frp
Orre skuleGaute Egge -frpAsbjørn Aanestad -sp
Orstad skuleTorunn A. Rasmussen -frpSolfrid G. Søyland -h
Bore ungdomsskuleJan Egil Refsnes -frpGeorg Pollestad -h
Klepp ungdomsskuleTorbjørn Hovland -krfGaute Egge -frp
Bore barnehageAnne Jorunn D. Friestad -vTorunn A. Rasmussen -frp
Klepp familie- og FriluftsbarnehageMargrethe Lilleland -aJan Egil Refsnes –frp
Lyngmarka barnehageTorhild H. Melstokkå -svTorbjørn Hovland -krf
Orstad naturbarnehageAsbjørn Aanestad -spAnne Jorunn. D. Friestad -v
Steingarden barnehageJan Egil Refsnes -frpMargrethe Lilleland -a
Storhaug barnehageGeorg Pollestad -hTorhild H. Melstokkå -sv
Øksnevad barnehage/ Borsheim barnehage Gaute Egge -frpAsbjørn Aanestad -sp
Orre barnehageSolfrid G. Søyland -hGeorg Pollestad -h 

Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer