Administrasjonsutval 2003 - 2007
Beskrivelse:

K.sak 52/03

Marianne Hodne -sv fritatt frå sitt politiske verv frå 21.09.04. Jf K.sak 37/04
Tore Hatteland -sv valt som 2. vara for konstellasjonen sp, krf, a. sv og v.Leder


Erga, Håvard - Frp 

Nestleder


Bilstad, Tor A - Sp 

Medlemmer


Elfin Lea
Solfrid Guddal Søyland
Rita Charlotte Thu
Grete Horpestad
Andrine Kallåk Homme
Sigmund Rolfsen
Ruth Thu
Ann Kristin Norheim
Else M. Paulsen
Målfrid Braut
Christian H Roth 

Varamedlemmer


Braut, Helge - H
Nese, Ane Mari Braut - H
Friestad, Jan Egil - H
Pollestad, Georg - H
Kleppe, Kristian K. - H
Madland, Arne - Frp
Olsen, Siri Øksnevad - Frp
Friestad, Ove - Frp
Refsnes, Jan Egil - Frp
Øksnevad, Jan Egil - Frp
Salte, Livar - Krf
Hatteland, Tore - Sv
Aanestad, Asbjørn - Sp
Refve, Jon Tore - Krf
Johannesen, Sissel J. - A
Friestad, Anne Jorunn Damsgård - V
Wiig, Andreas - Sp
Årstad, Tønnes
Slettebø, Ivar
Harestad, Kristian
Tremlett, Lisbeth 


ARBEIDSTAKARREPRESENTANTAR:

Medlemmer:
Ann Kristin Norheim – Fagforundet
Else M. Paulsen – KFO
Målfrid Braut – NSF
Christian Roth – Utdaningsforbundet
Varamedlemmer:
Tønnes Inge Årstad - Fagforbundet
Ivar Slettebø - KFO
Kristian Harestad - NITO
Lisbeth Tremlett - Utdanningsforbundet


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

09/26/2006 av Wigdis B. Detlie