Klientutval 2003 - 2007
Beskrivelse:
K.sak 57/03

Marianne Hodne -sv fritatt frå sitt politiske verv frå 21.09.04. Jf K.sak 38/04
Torhild Helen Melstokkå -sv valt som nytt medlem.

Gaute Egge -frp fritatt frå sitt politiske verv frå 14.11.2005. Jf K.sak 42/05
Brigt Rosland -frp valt som ny nestleiar.
Jf K.sak 44/05
Jan Harald Damsgård ny leiar. Jf K.sak 44/05
Leiar


Damsgård, Jan-Harald - Sp 

Nestleiar


Rosland, Brigt - Frp 

Medlemmar


Melstokkå, Torhild Helen - Sv
Lauvskar, Marit Margrete - Krf
Braut, Arnfinn - H 

Varamedlemmar


Rasmussen, Torunn A. - Frp
Brunes, Kari - A
Aabrekk, Magne - Krf
Leknes, Mari - Sp
Meland, Lars Terje - H 
Konstellasjonen
SP, KRF, A, SV og V
Varamedl. - upersonleg:

1. Kari Brunes -a
2. Magne Aabrekk –krf
3. Mari Leknes -sp

FRP

Varamedlem:

Torunn A. Rasmussen

H

Varamedlem:

Lars Terje Meland


Skjul detaljer for Redaksjonell håndtering:Redaksjonell håndtering:


Ansvarlig redaktør:


Wigdis B. Detlie


Sist oppdatert:

06/19/2006 av Simon Dreyer