Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vaksne med funksjonsnedsettingar

Kven kan søke?

Klepp kommune gir tilrettelagde tenester og aktivitetsstilbod til vaksne med funksjonsnedsettingar. Dette kan vere utviklingshemming, psykiske lidingar eller fysisk funksjonshemming.

Tenestene er forklart på eigne nettsider - her er ei oversikt, søknadsskjema finn du under kavr teneste.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Informasjon om BPA

Heimesjukepleie

Informasjon om heimesjukepleie

Heimehjelp (praktisk bistand)

Informasjon om heimehjelp

Miljøtenesta

Informasjon om miljøtenesta

Fysio- og ergoterapitenesta

Informasjon om fysio- og ergoterapitenesta

Individuell plan

Informasjon om individuell plan

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Treningskontakt

Informasjon om treningskontakt