Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Vaksne med funksjonsnedsettingar

Kven kan søke?

Klepp kommune gjev tilrettelagte tenester og aktivitetsstilbod til vaksne med funksjonsnedsettingar. Dette kan vere utviklingshemming, psykiske lidingar eller fysisk funksjonshemming.

Tenestene er forklåra på eigne nettsider - her er ei oversikt, søknadsskjema finnest under tenesta.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Informasjon om BPA

Heimesjukepleie

Informasjon om heimesjukepleie

Heimehjelp (praktisk bistand)

Informasjon om heimehjelp

Miljøarbeidartenesta

Informasjon om Miljøarbeidartenesta

Fysio- og ergoterapitenesta

Informasjon om fysio- og ergoterapitenesta

Individuell plan

Informasjon om IP

Støttekontakt

Informasjon om støttekontakt

Treningskontakt

Informasjon om treningskontakt