Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tryggingsalarm

Treng du å tilkalle hjelp i akutte situasjonar, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knytta til ein vaktsentral, som formidler kontakt vidare til heimesjukepleia. Personell frå kommunen rykker ut heile døgnet dersom alarmen går.

Vilkår:

  • Søkar bur åleine eller er utan tilsyn deler av døgnet
  • Trygghetsalarmen vil førebygge behov for andre tenester
  • Søkar må vere busett i Klepp kommune.

Søknadsskjema

Eigenbetaling.

Unntak: Dersom søkar har aldersdemens/kognitiv svikt, dokumentert manglande samtykkekompetanse, andre forvirringstilstandar, eller er psykisk utviklingshemma, kan den som er oppnemnt som næraste pårørande skrive under på søknaden. Dette unntaket gjeld dersom det ikkje er oppnemnt verje, evt. hjelpeverje med mandat til dette føremål eller i si alminnelegheit.

Pris

Det er betaling for tenesta trygghetsalarm, men ikkje dersom tenesta vert gitt som nødvendig helsehjelp.