Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook 

  • Language

Transporttenester

Parkeringskort for forflytningshemma

Parkeringskort blir innvilga til personar som ikkje kan gå eller som har store vanskar med å gå over ei viss lengd.

Parkeringsløyvet er meint som hjelpemiddel for personar som på grunn av vesentleg nedsett forflytningsevne har eit særleg behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader.

Søknadsskjema og legeerklæring ein laste ned her og skrive ut eller ein kan få ved førespurnad til kommunen.

Fullstendig søknad skal innehalde:

  • eigensøknad
  • legeerklæring
  • passfoto

Ved fornying må ein i god tid før parkeringskortet går ut, levera:

  • ny søknad
  • legeerklæring
  • foto

Søknad om parkeringskort for forflytningshemma skal sendast til:

Klepp kommune
postboks 25
4358 Kleppe

Merk konvolutten: Kommuneoverlegen

TT-Kort

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transportteneste-ordninga for funksjonshemma i Rogaland, også kalla TT-ordninga.

Send søknad til Rogaland fylkeskommune.

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Posadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00