Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Transporttenester

Parkeringsløyve for forflyttningshemma

Parkeringsløyve skal vera eit hjelpemiddel for personar som på grunn av vesentleg nedsett forflytningsevne har eit særleg behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader.

Søknadsskjema for parkeringsløyve og legeerklæring kan ein laste ned her og skrive ut, eller ein kan få tilsendt ved førespurnad til kommunen.

Orientering til deg som søkjer om parkeringsløyve for forflytningshemma


Fullstendig søknad skal innehalde:

  • eigensøknad
  • legeerklæring
  • passfoto

Ved fornying må ein i god tid før parkeringsløyve går ut, levera:

  • ny søknad
  • legeerklæring
  • foto

Søknad om parkeringsløyve for forflytningshemma skal sendast til:

Klepp kommune

Postmottak, postboks 25

4358 Kleppe

Merk konvolutten: Kommuneoverlegen

TT-Kort

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transportteneste-ordninga for funksjonshemma i Rogaland, også kalla TT-ordninga.

Send søknad til Rogaland fylkeskommune.

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00