Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Transporttenester

Parkeringskort for forflytningshemma

Parkeringskort blir innvilga til personar som ikkje kan gå eller som har store vanskar med å gå over ei viss lengd.

Parkeringsløyvet er meint som hjelpemiddel for personar som på grunn av vesentleg nedsett forflytningsevne har eit særleg behov for parkeringslette på ein eller fleire konkrete stader.

Søknadsskjema og legeerklæring ein laste ned her og skrive ut eller ein kan få ved førespurnad til kommunen. Fullstendig søknad skal innehalde: Eigensøknad, legeerklæring og passfoto. Ved fornying må ny søknad, legeerklæring og foto leverast samla i god tid.

Søknad om parkeringskort for forflytningshemma sendes til Klepp kommune, postboks 25, 4358 Kleppe, merkes Kommuneoverlegen. 

TT-Kort

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for transportteneste-ordninga for funksjonshemma i Rogaland, også kalla TT-ordninga.

Søknad sendes til Rogaland fylkeskommune.

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Posadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00