Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

  • Language

Tannhelse

Rogaland fylkeskommune har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Nokre befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant anna barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemma og eldre, langtidssjuke og funksjonshemma i institusjon.

Rogaland fylkeskommune sine nettsider om tannhelse

Helsedirektoratet sine nettsider om tannhelse

Første tannkontroll i Klepp

Barnet blir innkalla til første kontroll hos tannpleiar når det er mellom tre og fire år gammalt. Foreldra kan kontakte tannklinikken tidlegare om det er noko ein lurer på.

Klepp Tannklinikk tlf 51 78 60 50

Offentlege tannklinikkar i Rogaland

Tannlegevakt

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800