Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tannhelse

Klepp Tannklinikk, Kleppetunet, Olav Hålandsveg 2, 4352 Kleppe

Tlf 51 92 71 00        e-post: klepp@throg.no

Bestilling/avbestilling av timar eller andre henvendingar, må gjerast direkte til tannlegekontoret. Offentlege tannklinikkar i Rogaland

Her finn du gode råd om tannhelse no som tilbodet frå tannhelsetenesta er redusert på grunn av koronasituasjonen.

https://www.tannhelserogaland.no/tannhelse/om-oss/aktuelt/gode-raad-film

 

Første tannkontroll i Klepp

Barnet blir innkalla til første kontroll hos tannpleiar når det er mellom tre og fire år gammalt. Foreldra kan kontakte tannklinikken tidlegare om det er noko ein lurer på.

Nokre befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant anna barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemma og eldre, langtidssjuke og funksjonshemma i institusjon.

Rogaland fylkeskommune har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Rogaland fylkeskommune sine nettsider om tannhelse

Helsedirektoratet sine nettsider om tannhelse

Tannlegevakt

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800