Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tannhelse

Bestilling/avbestilling av timar eller andre henvendingar, må gjerast direkte til legekontoret. Offentlege tannklinikkar i Rogaland

Første tannkontroll i Klepp

Barnet blir innkalla til første kontroll hos tannpleiar når det er mellom tre og fire år gammalt. Foreldra kan kontakte tannklinikken tidlegare om det er noko ein lurer på.

Klepp Tannklinikk
Kleppetunet
Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Tlf 51 92 71 00        e-post: klepp@throg.no

Nokre befolkningsgrupper har rett til gratis behandling, blant anna barn og unge i alderen 0–18 år, psykisk utviklingshemma og eldre, langtidssjuke og funksjonshemma i institusjon.

Rogaland fylkeskommune har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Rogaland fylkeskommune sine nettsider om tannhelse

Helsedirektoratet sine nettsider om tannhelse

Tannlegevakt

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800