Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Støttekontakt

Kven kan søke?

Du som treng motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få ei meiningsfull fritid.

Både barn, ungdom og vaksne som bur i Klepp kommune, kan søke om støttekontakt. 


Barn, unge og vaksne med:

 • Psykiske problem
 • Funksjonshemming
 • Innvandrarar som er ukjende med det norske samfunnet
 • Familiar med samansette problem
 • Rusmiddelproblem

Vilkår

 • Søkaren må ha fysiske, psykiske eller sosiale problem.
 • Søkaren må ha eit målretta ønske i høve til bruken av støttekontaktordninga.
 • Søkaren må trenge hjelp og støtte til å skape eller halde ved lag eit sosialt nettverk og fritidsaktivitetar.
 • Dei som bur heime hjå foreldra vil bli prioriterte.
 • Barn over 7 år vil bli prioriterte.
 • Søkarar som ikkje greier å nytte seg av resten av dei fritidstilboda kommunen tilbyr, vil bli prioriterte.
 • Søkaren må kunna nytte seg av ein ufaglært støttekontakt.

Beskrivelse av tenesta

 • Du får tildelt eit visst tal timar per veke. Du og din støttekontakt avtaler kva timane skal innehalde.
 • Det er ofte privatpersonar utan ein spesiell fagbakgrunn som er støttekontaktar.

Pris

Tenesta er gratis.

Søk om støttekontakt