Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Støttekontakt

Kven kan søka?

Du som treng motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få ei meiningsfull fritid.

Barn, unge og vaksne personar som bur i Klepp kommune med ulik form for funksjonsnedsetting, som sosiale utfordringar; motorisk, psykisk og eller sosialt.

Familiar med samansette behov, du som er ny i landet og som er ukjent med det norske samfunnet. For deg som slit med rusmiddelproblem eller psykiske vanskar.

Støttekontakttenesta gis:

 • Individuelt
 • Gruppedeltaking i aktivitetsgruppe
 • Individuelt tilbod i samarbeid med ein frivillig organisasjon
 • Treningskontakt til personar med psykisk liding.

 

Vilkår

 • Søkar må ha fysiske, psykiske eller sosiale problem.
 • Søkar må ha eit målretta ønske i høve til bruk av støttekontaktordninga.
 • Søkar må trenga hjelp og støtte til å skapa eller halda ved lag eit sosialt nettverk.
 • Dei som bur heime hjå foreldra vert prioriterte.
 • Barn over 10 år vil bli prioriterte.
 • Søkar som ikkje kan nytta seg av andre fritidstilbod kommunen tilbyr, vil bli prioriterte.
 • Søkar må kunna nytta seg av ein ufaglært støttekontakt.

Tenesta

 • Du får tildelt eit visst tal timar per veke.
 • Du og din støttekontakt avtaler kva timane skal innehalda.
 • Kommunen krev ikkje at den som utfører tenesta har fagbakgrunn.

Pris

Tenesta er gratis.

Søk om støttekontakt

Søknad om å bli støttekontakt