Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sosiale tenester frå NAV

NAV

Adresse: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe i 2. etasje.

Opningstider

Fra 18.2.19 samles Publikumsmottaket til NAV Klepp-Time for «oppmøte uten avtale» på Klepp.
Publikumsmottaket for oppmøte uten avtale er beregnet for situasjoner som må avklares samme dag og de som ikke kan nyttiggjøre seg digitale løsninger.

Spørsmål knyttet til utbetaling av statlig ytelse, ta kontakt med NAV på 55 55 33 33
Andre situasjoner ta kontakt med veileder gjennom aktivitetsplan på «ditt NAV» eller 55 55 33 33

Adresse for publikumsmottaket er: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe
Åpningstid: Mandag – fredag 12.00 - 14.00

Planlagte samtaler vil fortsatt foregå på både Klepp og Bryne.

 

NAV organiserer og drifter fleire av kommunen sine sosiale tenester. Du finn informasjon og søknadsskjema på NAV sine nettsider.

Økonomisk sosialhjelp frå NAV

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp fra NAV Klepp - TimeØkonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving frå NAV

Digital søknad om sosialhjelp

NAV sitt kvalifiseringsprogram

Råd og rettleiing frå NAV

Midlertidig butilbod frå NAV