Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sosiale tenester frå NAV

NAV

Adresse: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe i 2. etasje.

Opningstider

NAV Klepp er stengt i mottak for drop-in 12/06/18 for å planlegga kontorsamanslåing.

NAV Klepp har endra opningstid i vekene 27, 28, 29, 30 og 31 i 2018.

I desse vekene er det opent for drop-in frå kl.12.00  -  14.00.

Frå veke 32 er vi tilbake til drop-in frå kl.10.00 - 14.00 kvar dag.

 

NAV organiserer og drifter fleire av kommunen sine sosiale tenester. Du finn informasjon og søknadsskjema på NAV sine nettsider.

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp fra NAV Klepp

Økonomisk sosialhjelp frå NAV

Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving frå NAV

NAV sitt kvalifiseringsprogram

Råd og rettleiing frå NAV

Midlertidig butilbod frå NAV