Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Psykisk helse

Er du over 18 år og bur i Klepp kommune kan psykisk helseteam gje tilbod til deg som har psykiske helseplager som går ut over din daglege funksjon og bistå der du ønsker endring. Oppfølginga frå psykisk helseteam blir utforma i samarbeid med deg for å hjelpe deg til å meistre kvardagen.

Tilbodet kan omfatte:

 • Målretta samtalar i heimen eller på kontoret.
 • Hjelp til å strukturere kvardagen
 • Hjelp til legemiddelhandtering
 • Tilrettelegging av meiningsfylte aktivitetar og sosialt nettverk
 • Treningkontaktordning
 • Angsttrening
 • Mestringskurs: KID-Kurs I Depresjonsmestring og KIB-Kurs I mestring av Belastning
 • Samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstansar
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tenester
 • Samarbeid om individuell plan (IP)

Korleis søke?

Ønsker du hjelp frå psykiatriteamet, sender du søknad til Klepp kommune, Kleppetunet 3.etg. Postboks 25, 4358 Kleppe. 

Du kan òg søke ved å ringe psykiatriteamet eller møte opp personleg, eller du får fastlegen din eller andre tenesteinstansar til å søke for deg.

Søknadsskjema

Aktiv på dagtid

Timeplan

Arbeid- og aktivitetsteam

Meir informasjon og arbeid og aktivitet

Arbeidssentral

Meir informasjon

KID-kurs og Tankens kraft

KID-kurs Våren 2019.doc

Tankens kraft, Kursinnhald

Tankens kraft, Kursdatoar

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800