Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Pasient- og brukarombod

Pasient- og brukarombodet skal arbeide for å ivareta behova for pasienten og brukaren, interesser og rettstryggleik overfor helsetenesta, og for å betre kvaliteten i helsetenesta.

Du kan vende deg til pasient- og brukarombodet når du

  • treng råd og informasjon om rettar
  • ønsker hjelp til å klage
  • søker råd om pasientskadeerstatning
  • treng bistand i din dialog med ein tenestestad.

Tenestene til ombodet er gratis.

www.pasientogbrukerombudet.no