Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Miljøretta helsevern

Den interkommunale eininga for miljøretta helsevern utfører tenester for kommunane Klepp, Time, Hå, Sandnes, Gjesdal, Eigersund, Finnøy Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Lund, Sokndal, Strand og Rennesøy.

Miljøretta helsevern IKM

Radon

Hvordan bestiller jeg radonmåling?

Du finner oversikt over firma som tilbyr radonmåling på nettsiden til bransjeforeningen Norsk radonforening: http://www.radonforeningen.no/medlem/

Du må selv ta kontakt og bestille måling.

Les mer om radon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – om radon: https://dsa.no/radon

 

Melding eller godkjenning av lokaler

Verksemder som er underlagt forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre (ekstern lenke), må melde lokalet til kommunen.

Tatoverings- og hulltakingsverksemd må søke om godkjenning, medan andre verksemder kun skal sende melding.

Søknad/melding skal sendast

  • før lokala tas i bruk
  • ved eigarskifte
  • ved større endringar og utbyggingar

Frisør, hudpleie, massasje

Frisør- og hudpleieverksemder må oppfylle hygienekrava, men treng ingen godkjenning. Verksemda må sende melding til kommunen.

Det same gjeld for eksempel fotterapi, fotpleie, håndpleie, massasje og aromaterapi. 

Solarium

Samtlege solarier, uavhengig om dei er tilknytta treningssentre, hotell, kioskar, skular, arbeidsplassar, frisørsalongar eller liknande, skal meldast til kommunen.

I tillegg skal verksemda sende melding til Statens strålevern

  • før oppstart
  • ved sal til nye eigarar
  • ved nedlegging eller driftsstans
  • ved navneendring

Meld til Statens strålevern

Du finn meir informasjon om solarium på sidene til Statens strålevern

Tatovering og piercing

Tatoverings- og piercingverksemd kan berre utøvast i lokale som er godkjent av kommunen.

Lokala skal vere utforma, innreidd og utstyrt på ein slik måte at reingjering, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på ein hygienisk tilfredsstillande måte for å førebygge overføring av smittsame sjukdommar.

 

For meir informasjon sjå miljøretta helsevern sine sider under regelverk.

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00