Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Mellombels butilbod

Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegg kommunane å finne midlertidig butilbod for dei som ikkje klarer det sjølv. Mellombels butilbod

Kleppetunet

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51429800