Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Legevakt

Viktige telefonnummer

Livstruande sjukdom eller skade: 113

Legevakt: 116117 (same telefonnummer heile døgnet)

Legevakt på kveldstid og i helger

Opningstider

Klepp og Time legevakt

Adresse: Kleppetunet, Olav Hålandsveg 2, 4352 Kleppe

Kvardagar kl.15:00-23:00

Helg og høgtid kl.08:00-23:00

Sandnes legevakt har legevakt for Klepp og Time på natt.

Adresse: Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes

Opent kl.23:00-08:00

Ring før du kjem

Ring legevakta før du kjem. Telefonen er sjukepleiarbemanna.

På dagtid måndag til fredag skal du kontakte fastlegen din før du kontaktar legevakta.

Kva får du hjelp til?

- Råd og rettleiing på telefon

- Behandling av akutte skadar og sjukdom

- Behandling av kroniske sjukdommar ved akutt forverring

Ved mindre alvorleg skade eller sjukdom må du rekne med å bli vist til fastlegen din. 

Pris

Eigenandel for konsultasjonar på legevakta, uansett når på døgnet, er statleg regulert.

helsenorge.no

Les meir om legevaktordninga i Norge.

Klepp & Time legevakt

Besøksadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Postadresse:

Olav Hålandsveg 2
4352 Kleppe

Telefon: 51 42 99 99